недвусмислен

прил. - несъмнен, безсъмнен, категоричен, положителен, ясен, очебиен, очебиещ, безусловен, изричен, рязък, отсечен
прил. - неоспорим, непоклатим, неопровержим
прил. - определен, подчертан
прил. - явен, окончателен
прил. - очевиден
прил. - откровен, прям, грубоват
прил. - открит
прил. - разбираем, проницателен
прил. - прегледен, разграничен
прил. - честен
прил. - ясно изразен, изразителен, силен, енергичен

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • безспорен — прил. несъмнен, неоспорим, неопровержим, установен, безсъмнен, положителен, недвусмислен, категоричен, очевиден, сигурен, истински, явен, необорим, доказан, действителен прил. верен, надежден, доверен, изпитан …   Български синонимен речник

  • безсъмнен — прил. безспорен, несъмнен, неоспорим, неопровержим, установен, положителен, недвусмислен, категоричен, очевиден, сигурен, истински, явен, необорим, доказан, действителен …   Български синонимен речник

  • безусловен — прил. категоричен, абсолютен, пълен, недвусмислен, безрезервен прил. задължителен, неотменен, обезателен, наложителен, повелителен, императивен прил. неограничен прил. решителен, окончателен прил. необусловен, вроден, естествен, спонтанен,… …   Български синонимен речник

  • грубоват — прил. груб, необработен, възгруб, грубичък прил. невъзпитан, невнимателен прил. мъчен, неприятен, прост прил. неграциозен, тромав, грапав прил. откровен, прям, недвусмислен …   Български синонимен речник

  • енергичен — прил. деятелен, активен, предприемчив, работлив, усърден, делови, ревностен, неуморим, пъргав прил. смел, решителен прил. бърз, жив, чевръст, оживен прил. деен, силен прил. динамичен, действен прил. буен, сприхав …   Български синонимен речник

  • изразителен — прил. образен, фигуративен, релефен, картинен прил. красноречив, убедителен, ясен, ярък, явен, доказателствен, симптоматичен, експресивен прил. сладкодумен прил. поразителен, подчертан прил. сбит, стегнат прил. отчетлив …   Български синонимен речник

  • изричен — прил. нарочен, категоричен, недвусмислен, абсолютен, безусловен, прям, рязък, ясен, точен прил. определен, ясно формулиран прил. официален …   Български синонимен речник

  • категоричен — прил. рязък, твърд, сигурен, отсечен, повелителен, заповеден, изричен, недвусмислен, решителен, прям прил. окончателен, ясен, точен, безусловен, безапелационен, неопровержим, абсолютен прил. уверен, убеден прил. задълбочен, подробен, изчерпателен …   Български синонимен речник

  • неопровержим — прил. неопровергаем, безсъмнен, сигурен, неоспорим, необорим, несъмнен, безспорен, убедителен, ясен, явен, категоричен, доказан, верен, истински прил. непоклатим, недвусмислен прил. състоятелен …   Български синонимен речник

  • неоспорим — прил. безспорен, несъмнен, безсъмнен, необорим, неопровержим прил. доказан, обоснован, обяснен, установен, изпитан, пробван, проверен прил. признат, общопризнат, всепризнат, приет, общоприет прил. ясен, явен, недвусмислен, логичен, истински,… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.